Liceul Constantin Brancoveanu - Horezu

                     REZULTATE ADMITERE PROFESIONALA ETAPA A II-A

1.               ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL SI PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

            CALENDAR
            ORDIN ADMITERE

           1. OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin OMEC nr.4248/2020.            Descarca
           2. OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019-2020.                                     Descarca
           3. Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Ramaniei;                                                                                                            Descarca
          4. Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor masuri de preventie si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
                                                                                                                               Descarca
          5. Procedura nr. 26651/2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/ tulburare de spectru autist care sustin examenele nationale: evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2019, valabila si pentru anul scolar 2019-2020.                                                                        Descarca

     

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

An şcolar 2020-2021


PREZENTARE VIDEO


ÎNVĂȚĂMÂNT TEORETIC:


REAL:  

28 locuri -  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ/                           vvvvvvvvvvIntensiv informatică

 

56 locuri -  ŞTIINŢE ALE NATURII

UMANIST: 

28 locuri  - FILOLOGIE

 

28 locuri  - ŞTIINŢE SOCIALE

ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNOLOGIC:

28 locuri

DOMENIUL Electric – Tehnician instalații electrice

28 locuri

DOMENIUL Mecanică – Tehnician mecatronist

28 locuri

DOMENIUL Protectia mediului – Tehnician ecolog și protecția calității mediului

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI:

14 locuri

DOMENIUL Mecanică – Sudor

14 locuri

DOMENIUL Construcţii și lucrări publice –

Zugrav, ipsosar , vopsitor, tapetar

14 locuri

DOMENIUL Industrie Textilă și pielărie– Confecționer produse textile

14 locuri

DOMENIUL Electric– Electrician exploatare joasă tensiune

INVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ:

28 locuri (CLASA a IX-a) UMANIST –  FILOLOGIE

Or. Horezu, Strada Al. I. Cuza, nr.1, Jud. Valcea             Tel/fax: 0250/860420

   e-mail: lcbhorezu@yahoo.com                                                  site: liceulhorezu.ro    


PARTENERI EDUCATIONALI:


    DOMENIUL Mecanică – Sudor- SC NORMANDIA SERVICE SRL
- SC OBADA TRANS SRL   
     DOMENIUL Electric– Electrician exploatare joasă tensiune- SC VALORIS SRL   

DOMENIUL Construcţii și lucrări publice – Zugrav, ipsosar , vopsitor, tapetar

- SC CONTRUST SRL   
     DOMENIUL Industrie Textilă și pielărie– Confecționer produse textile- SC KRISTIN SRL