Liceul Constantin Brancoveanu - Horezu

LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - HOREZU

BAZA MATERIALĂ 4 laboratoare de informatică ,
- 2 laboratoare fizică,
- 2 Laboratoare chimie,
- 2 Laboratoare biologie,
- 2 Sali de sport,
- 1 Teren de sport,
- 1 bibliotecă școlara (aproximativ 22000 volume)
-2 laboratoare de electrotehnică,
-1 laborator construcții,
-1 cabinet de desen
-7 ateliere școală pentru desfășurarea orelor cuprinse în aria curriculară tehnologii,
-1 sală de mașini 
-1 atelier de sudură