Liceul Constantin Brancoveanu - Horezu

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop,  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU  acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU  stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.
Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea.Vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a citi această politică de confidențialitate și pentru a înțelege operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU . Ne dorim ca procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie complet transparent, prin urmare vă prezentăm mai jos toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu acest subiect.

 1. De ce LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU prelucrează date personale:

  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU procesează date personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:
 Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de admitere, înscrierea elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor interne și publice, concursurilor naționale și internaționale, eliberarea de registre matricole și rapoarte de evaluare
 Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvolare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități
extrașcolare, cluburi, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare, crearea unui mediu virtual de învățare și acordarea accesului la rețeaua de internet și intranet ale școlii, precum și monitorizarea utilizării rețelelor școlii
 Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere video
 Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie
 Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, audituri și
controale interne, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborarii cu alte școli, arhivarea, evaluarea calității
serviciilor noastre
 Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare
 Soluționarea disputelor și litigiilor

2. Categoriile de date personale pe care LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:

 Informații și date de contact : numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, e-mail etc.;
 Detaliile bancare;
 Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor;
 Date referitoare la mediul educațional și performanța academică a elevilor: rezultate academice și rapoarte de evaluare semestriale, disciplina si conduita elevilor, hobby-uri, rezultatele testelor educaționale, feedback-ul profesorilor,etc.;
 Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;
 Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare, alte detalii de identificare online, etc.;
 Fotografii și videoclipuri

În general, datele personale deținute de  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU  au fost furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

3. Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU  este o unitate de învățământ acreditată și funcționează în baza Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

Școala colectează și prelucrează datele personale în baza consimțământului pe care ni l-ați dat, înainte de orice prelucrare a datelor cu caracter personal, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Vă rugăm să rețineți că pentru a beneficia de serviciile educaționale trebuie încheiat un contract de școlarizare. În acest sens există câteva categorii de date cu caracter personal necesare școlii pentru pașii inițiați de dumneavoastră pentru a intra în proces de admitere și pentru încheierea contractului de școlarizare. Categoriile de date cu caracter personal sunt incluse în Formularul de înscriere/preînscriere. Necompletarea tuturor informațiilor marcate ca obligatorii în formular va duce la imposibilitatea școlii de a vă procesa cererea și de a încheia un contract cu dumneavoastră.
Având in vedere că LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU oferă servicii educaționale considerate servicii de interes public, în conformitate cu prevederile aplicabile în domeniul educației din România, numeroase operațiuni de prelucrare de date realizate de școală strict în scopuri educationale vor avea ca bază legală pentru procesare, îndeplinirea unei sarcini de interes public.

În ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal conform GDPR, respectiv informațiile medicale, vă rugăm să luați în considerare faptul că școala procesează informațiile medicale în baza următoarelor motive juridice:
 Cabinetul medical prelucreaza astfel de date pentru programe de prevenție și sănătate ocupațională, pentru diagnosticarea și acordarea de
îngrijiri medicale sau sociale sau de tratament pe baza legislației europene și naționale;
 Prelucrarea este necesara din motive de interes public considerabil, pe baza legislației europene sau a legislației naționale. Un astfel de temei juridic este utilizat în special în acele situații în care școala trebuie să evalueze capacitatea de învățare a unui elev și să adapteze activitățile didactice la nevoile individuale ale acestuia.
 Consimțământul explicit acordat de dumneavoastră pentru divulgarea datelor personale ale elevilor în legătură cu alergii de care suferă.

 4. Divulgarea datelor cu caracter personal

  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU divulgă datele dumneavoastră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare. În acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că numai cabinetul medical are acces la fișierele medicale ale elevilor. Alte departamente ale școlii au acces la informații medicale specifice, pe baza consimțământului pe care l-ați exprimat sau pentru a proteja un interes public substanțial în baza legislației europene sau naționale ( de exemplu, anumite afecțiuni medicale care declanșează nevoi speciale de învățare). În ceea ce privește divulgarea datelor dumneavoastră către terțe părți, în afara școlii,
vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor are loc numai în cadrul activității zilnice a școlii.

5. Transferuri către țări terțe

  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU nu transfera datele personale ale elevilor către țări terțe.

 6. Stocarea datelor cu caracter personal

  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU stochează toate datele dumneavoastră personale cât timp vă aflați într-o relație contractuală cu școala, iar ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de date cu caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă de păstrare, școala va păstra datele personale pentru cel puțin acea perioadă obligatorie.

7. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de cătreLICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU.

GDPR oferă anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați și dumneavoastră și elevii  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU. În acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că elevii care au un nivel corespunzător de înțelegere ar putea exercita drepturile enumerate în această secțiune, în mod individual.

  LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:
 Dreptul de a avea acces la datele personale, care implică posibilitatea de a obține confirmarea de la școală dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate de școala noastră și, dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare în ceea ce privește datele personale, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută de stocare.
În situațiile în care aveți nevoie să vă exercitați acest drept, vă rugăm să luați legătura cu LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU și să solicitați confirmarea sau accesul la datele dumneavoastră personale prin completarea Formularului de solicitare a accesului la date personale și trimiterea acestuia prin e-mail. Vă rugăm să aveți în vedere categoriile specifice care constituie excepții, cum ar fi informațiile care identifică alte persoane sau care sunt supuse obligațiilor de confidențialitate.

 Dreptul la rectificare, care vă permite să solicitați rectificarea de către LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZUa oricăror date personale incorecte pe care școala le poate deține, precum și de a vă completa datele personale incomplete.

 Dreptul de ștergere înseamnă că, în situațiile reglementate în mod expres de lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Vă rugăm să țineți cont de faptul că legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal în situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs, și ați retras acest consimțământ.
 Dreptul la portabilitatea datelor, care implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi accesat electronic și să transmiteți aceste date mai departe unui alt operator de date personale. Acest drept la portabilitatea datelor se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat și pentru care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dumneavoastră sau pentru respectarea contractului pe care l-ați încheiat cu LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU.
 Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs personale de către LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU, din motive legate de situația dvs. particulară. Acest drept se aplică situațiilor în care LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU se bazează pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru procesarea datelor personale.

 Dreptul de a depune o plângere reprezintă dreptul de a contesta modul în care LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU efectuează prelucrarea datelor dvs. personale la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

 Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de procesare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să rețineți că procesarea va fi încheiată din momentul în care formulați cererea, fără a produce efecte asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.

8. Crearea de profiluri educaționale LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU permite părinților/reprezentanților legali accesul pe baza de user și parola la catalogul virtual Educare, unde fiecare elev are creat un profil.

9. Supravegherea video LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZUa implementat un sistem de supraveghere video, pentru a asigura securitatea elevilor, a personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în școală. Siguranța și securitatea elevilor noștri reprezintă preocuparea noastră principală și aceste camere video ne permit să oferim protecție în timp real.

10. În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 7 din această Politică de confidențialitate sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU - HOREZU. În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor, va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul școlii și vom transmite o informare în acest sens.

LEGISLATIE GDPR

Legislatie interna

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare - Republicare

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic

Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice - REPUBLICARE*)


Legislatie UE

 DIRECTIVE

Directiva (UE) 2016/680

Directiva (UE) 2016/681

Directiva 95/46/CE - abrogată 

Directiva 2002/58/CE

Directiva 2006/24/EC - a fost declarată invalidă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2014

Directiva 31/2000

 

DECIZII

Decizia 2010/87/UE din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Decizia 2010/365/UE din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România

Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări  terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2010/87/UE)

Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol), CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de Informaţii privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autorităţile desemnate ale statelor membre şi de către Europol în scopul prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave

Decizie cadru 2008/977/JAI privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

Decizia Comisiei din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE şi a altor dispoziţii de aplicare a Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

Decizia 2007/533/JAI din 27 iunie 2007 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informţii Schengen din a doua generaţie

Decizia 2004/915/CE din 27 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2001/497/CE privind introducerea unui set alternativ de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe

Decizia 2001/497/CE din 15 iunie 2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe în temeiul Directivei 95/46/CE

 

CONVENŢII

Conventie din 19 iunie 1990 de aplicare a acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduala a controalelor la frontierele comune, Schengen, 19 iunie 1990

Convenţie privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenţia Europol)

Covenţia de la Prum - Schengen III

 

REGULAMENTE

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar de vize

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul de Informaşii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind accesul la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

RECOMANDĂRI

Recomandarea 2009/387/CE din 12 mai 2009 privind aplicarea principiilor de respectare a vieţii private şi protecţie a datelor în aplicaţiile bazate pe identificarea prin radiofrecvenţă

Recomandarea NR. R (87) 15 a comitetului de ministri ai statelor membre ce reglementează utilizarea datelor personale în sectorul poliţienesc

Lista cu actele normative care reglementează protecţia datelor cu caracter personal în statele membre ale Uniunii Europene poate fi descărcată de aici

 

OPINII GRUPUL DE LUCRU ART. 29

Opinia nr. 1/2014 - 27.02.2014

Opinia nr. 2/2014 - 27.02.2014

Opinia nr. 3/2014 - 25.03.2014  

Opinia nr. 4/2014 - 10.04.2014

Opinia nr. 5/2014 - 10.04.2014

Opinia nr. 6/2014 - 09.04.2014

Opinia nr. 7/2014 - 04.06.2014

Opinia nr. 8/2014 - 16.09.2014

Opinia nr. 9/2014 - 25.11.2014

Ghid de implementare a Deciziei CJUE in cazul Google - 26.11.2014


FORMULARE