Liceul Constantin Brancoveanu - Horezu


Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar:  LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” HOREZU

Titlul subproiectului: VREAU SĂ ÎNVĂȚ ȘI SĂ ÎNȚELEG LA LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU! – VII LA HOREZU

Acord de grant nr. 560/SGL/RII DIN 01.10.2018

Obiectivul general :

Dezvoltarea motivației și a stimei de sine a elevilor pentru reducerea abandonului școlar și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat

Ținta strategică :

Reducerea abandonului școlar și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat

Obiectivele specifice:

O1. Creșterea motivării pentru educație a cel puțin 50% din elevii cu risc de abandon din  grupul țintă  în fiecare an din proiect (intermediar)

O2. Recuperarea rămânerilor în urmă a cel puțin 50% din elevii cu ritm lent de învățare din grupul țăntă, în fiecare an al proiectului(intermediar)

O3. Îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru cel puțin 50% din elevii grupului țintă în fiecare an al proiectului (intermediar)

O4. Creșterea  ratei de absolvire a liceului de la  85% în prezent la 95% până la sfârșitul proiectului (final)

O5. Îmbunătățirea rezultatelor la examenul  de bacalaureat de la 53% în prezent la 65% până la sfârșitul proiectului (final)

Plan de achizii 2018 - 2021  

Plan de achizitii


Notificari atribuire proceduri achizitii  

        

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” HOREZU

Titlul subproiectului: VREAU SĂ ÎNVĂȚ ȘI SĂ ÎNȚELEG LA LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU! – VII LA HOREZU

Acord de grant nr. 560/SGL/RII DIN 01.10.2018

 

 

 

Anunt atribuire contracte

 

 

Liceul Constantin Brancoveanu – Horezu, beneficiar al Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee, Titlul subproiectului: VREAU SĂ ÎNVĂȚ ȘI SĂ ÎNȚELEG LA LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU! – VII LA HOREZU,  Acord de grant nr. 560/SGL/RII DIN 01.10.2018, a finalizat procedurile de achizitie prin metodele de Achizitie la raft si cerere de oferta pentru uratoarele bunuri si servicii:

 

Nr. crt

Ofertant declarat castigator

Denumire achizitie

Durata contractului

Valoarea contractului cu tva

1

S.C Vol Design S.R.L

Material birotica

10.12.2018-17.12.2018

5498.99

2

S.C Vol Design S.R.L

Calculatoare cu licenta

10.12.2018-17.12.2018

7199.94

3

S.C Vol Design S.R.L

Culegeri

10.12.2018-17.12.2018

6415,50

4

S.C MOBILSIM SRL

Mobilier

10.12.2018-17.12.2018

1056.72

5

S.C Vol Design S.R.L

Videoproiector+ ecran de proiectie

10.12.2018-17.12.2018

5534.393

6

S.C Livmaria Food S.R.L

Masa elevi

10.12.2018-14.12.2018

1899.97

Nr. crt

Ofertant declarat castigator

Denumire achizitie

Durata contractului

Valoarea contractului cu tva

1

S.C Vol Design S.R.L

Calculatoare cu licenta

13.09.2019

14.10.2019

26454,89

2

S.C Vol Design S.R.L

Cartuse +stick USB

13.09.2019

14.10.2019

3696,14

3

S.C Vol Design S.R.L

Videoproiector+ kit table smart

13.09.2019

14.10.2019

7705,25

4

S.C MOBILSIM SRL

Mobilier

13.09.2019

14.10.2019

2683,45

 5

S.C Siva Trans S.R.L

Excursii

21.09.2019

16791,60

 

Coordonator grant,                                                                                                         Responsabil achizitii,

Cioinica Maria                                                                                                                    Bildescu Marius Nicolae

 

 

     6. Invitatie de participare pentru achizitia de  pachet masa elevi