Despre noi

Despre noi

Domeniul educației

Contextul socio-economic și politic al anului școlar 2021-2022 ne găsește stat membru a Uniunii Europene, fapt care impune cu și mai multa stringenta necesitatea racordării la standardele și cerințele europene în domeniul educației. Studierea sistemelor educationale europene și implementarea elementelor de progres devin o obligație morală față de tânăra generație.
          Liceul „Constantin Brâncoveanu” este una dintre cele mai mari unități de învățământ din județul Vâlcea, fiind singura unitate de învățământ liceal  din orașul Horezu. Înregistrarea ca liceu datează din 1954, iar ca grup școlar începând din anul 1993. Liceul este situat în regiunea sud-vest Oltenia, în partea de nord a județului Vâlcea și oferă servicii educationale pe o raza de 20 km , în zona Olteniei de sub munte. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este una din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, create în 1998, fără puteri administrative, funcțiile sale principale fiind coordonarea proiectelor de dezvoltare regională și absorbția fondurilor de la Uniunea Europeana. Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia cuprinde cinci județe (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), cu localitățile structurate în 40 de orașe, din care 11 municipii, 408 comune și 2 066 sate. Județul Vâlcea este unul dintre cele 41 de județe ale României. Are o populație de 413.511 de locuitori și suprafață de 5.765 km². Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea este împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune.

Despre noi

Accesul la educație

Liceul instruiește elevii în domeniile electric, mecanica, industrie textila și pielărie, construcții, instalații și lucrări publice, resurse naturale și protecția mediului – pentru liceul tehnologic. În cadrul liceului se școlarizează elevi și pentru filiera teoretica, profilul real și umanist, respectiv specializările matematică-informatică, științele naturii, filologie și științe sociale.

Proveniența elevilor se bazează pe accesul la educație al celor din mediul rural. Școala cuprinde ciclul primar, ciclul gimnazial, liceu teoretic cursuri de zi și frecventa redusă, liceu tehnologic. Începând din anul școlar 2010-2011, au fost arondate Liceului „Constantin Brâncoveanu” și unitățile de învățământ aparținând Școlii cu clasele I-VIII Romani.

Liceul “ Constantin Brâncoveanu “ Horezu a fost și este preocupat de:
– identificarea și introducerea de noi calificări ca urmare a schimbărilor intervenite pe piața muncii locale și regionale;
– eliminarea calificărilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
– implicarea școlii în formarea adulților;
– introducerea educației incluzive;
– implicarea școlii noastre în inserția pe piața muncii a absolvenților.

Despre noi

Mediul educațional

Dezideratele de mai sus sunt asigurate de parteneriatul dintre școală, părinți, agenți economici și comunitatea locală. Ca urmare a acestei colaborări elevii noștri vor dobândi competențe și abilități pe tot parcursul perioadei de școlarizare în concordanță cu cerințele angajatorilor, cerințe ale unei economii bazată pe cunoaștere.

Parteneriatul dintre școală și întreprindere pornește de la interesele reciproce ale elevilor, școlii, angajatorilor și agenților comunitari, bazându-se pe o realitate cât de simplă atât de importanță: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toți cei implicați în acest amplu proces au conștientizat necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ și durabil, cu implicații directe atât pentru angajatori care au nevoie de absolvenți bine pregătiți, cât și pentru mediul educațional care trebuie sa răspundă comenzilor sociale.

Despre noi

Stabilirea ofertei educaționale

Exemple de bună practică sunt parteneriatele cu S.C Normandia SA, SC Obada SA, SC Prelcon SA societăți comerciale care se implică în derularea stagiilor de practică a elevilor.

Preocuparea școlii pentru calificările cerute pe piața muncii s-a concretizat prin întocmirea documentelor necesare acordării autorizației de funcționare provizorie, transmiterea lor în timp util la ARACIP, iar în luna martie 2007 școala a primit vizita comisiei de evaluare. Prin Ordinul nr. 952/04.05.2007, MECT a acordat autorizația de functionare provizorie la unității de învățământ, pentru cele 2 calificări solicitate și evaluate: domeniul construcții, instalații și lucrări publice, Lucrător finisor pentru construcții – nivel 1 și liceu profil tehnic, Tehnician în construcții și lucrări publice – nivel 3.

La stabilirea ofertei educaționale se tine cont în primul rând de corelarea acesteia cu cererea de pe piața muncii. Piața muncii locală, județeană, regională și națională se află într-o continuă schimbare, iar adaptabilitatea și flexibilitatea sunt condiții esențiale de integrare socio-profesională a absolvenților învățământului tehnic și profesional.

Despre noi

Programul PHARE TVT

Școala noastră a depus și depune eforturi pentru a asigura baza materială, cadre didactice, parteneriate cu angajatori care să ducă la îndeplinirea obiectivului prioritar al unității noastre de învățământ, acela de creștere a ratei de integrare socio-profesională a absolvenților noștri.

Baza materială consta în 150 calculatoare amplasate în 4 laboratoare de informatică – conectate la Internet, 2 laboratoare de electrotehnică , un laborator construcții, un cabinet de desen,7 ateliere școală pentru desfășurarea orelor cuprinse în aria curriculară tehnologii, o sala de mașini și un atelier de sudură. În ceea ce privește orele din planul de învățământ de la celelalte arii curriculare, școala deține 2 laboratoare de fizică, doua laboratoare de chimie, doua laboratoare de biologie și o biblioteca cu un număr aproximativ de peste 22000 volume. Prin programul PHARE TVT baza materiala a școlii a fost dezvoltată cu cele doua laboratoare în domeniile electrotehnică ,laboratorul multimedia, laboratorul de construcții,cabinetul de desen, atelierele școală din domeniile electric, mecanic și construcții, instalații și lucrări publice, dotate cu echipamente la cele mai înalte standarde.

Despre noi

Organizarea de competiții sportive

Inspectoratul Școlar Județean, ținând cont de baza materiala, a organizat în școală olimpiade și concursuri profesionale în domeniul electric în anii școlari 2008-2017 în calificările profilului tehnologic, în cadrul județului Vâlcea, unitatea noastră școlară asigurând baza materială pentru concursuri.

O preocupare majora a școlii noastre este aceea de a respecta sintagma „Mens sana in corpore sano”; astfel baza sportiva este formata din doua săli de sport și teren de sport, care permit desfășurarea orelor de educație fizica și organizarea de competiții sportive.

Dobândirea de competente de către elevi este asigurata de către cadrele didactice ale unității noastre de învățământ.