Noutati

Noutati

Utile / Link-uri utile

      Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Liceul Constantin Brâncoveanu – Horezu, cu sediul în Horezu, Strada Alexandru
Ioan Cuza, jud. Vâlcea,
organizează concurs, pentru ocuparea următorului post
contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

          2. Denumirea postului:Administrator financiar, post vacant,
pe perioadă nedeterminată, la
Liceul Constantin Brâncoveanu – Horezu

           3. Gradul/Treapta profesională: S II

           4. Scopul principal al postului: Administrator financiar.

            5. Numărul de posturi: 1

Administrator financiar

Rezultat selectie dosare

                               BACALAUREAT 2023 – SESIUNEA AUGUST
                      CE88 – LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU HOREZU
                                                    

                                                            ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN DATA DE 25 august 2023, în intervalul 12.00 – 18.00 la Liceul Constantin
Brâncoveanu din Horezu sau online, la adresa      contestatii.horezu.bac2023@gmail.com
Cererea se poate descărca de pe site-ul ISJ Vâlcea, accesând următorul link 
https://drive.google.com/file/d/1hTlfVjSKz2p-8zrNAqYAGtBS5jbBktHI/view?pli=1
Candidații care depun contestații completează și semnează o declarațietip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 12, ALIN. (1) DIN O.M. 5242 din 2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat în anul școlar 2022-2023, “Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura Menţionată la alin. (1) – (3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.”
NOTĂ!
LA DEPUNEREA ONLINE A CERERII, ACEASTA VA FI OBLIGATORIU ÎNSOȚITĂ DE:
 COPIA ACTULUI DE IDENTITATE
 NUMĂRUL DE TELEFON PENTRU CONFIRMAREA DEPUNERII