Proiecte europene

 
PROIECTE EUROPENE

Liceul este implicat în diferite tipuri de proiecte, dintre care amintim:

                                                    „REST” – Relax, Enjoy and Smile Together
         In perioada decembrie 2023-mai 2024, se deruleaza in liceul nostru proiectul e-twinning, „REST” – Relax, Enjoy and Smile Together. Fondator este Turcia, cofondator fiind liceul nostru, prof. Diaconescu Valeria.
Proiectul evidentiaza faptul ca nivelul de confort fizic si mental al elevilor este crescut prin derularea acestor tipuri de activitati. Un alt plus este interdisciplinaritatea (folosirea limbii engleze + TIC + activitati sportive etc..),
dar si colaborarea in interiorul grupului / intre grupurile participante. 
          Partenerii din proiect sunt: Turcia, Romania, Georgia, Italia, Polonia. Scoala noastra participa in proiect cu un profesor (Diaconescu Valeria) si 11 elevi de la clasa a IX-a C.
 

                      

 

 
                                       
 
 
 
 
 

Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6093

Comunicat
de presă

„PNRR: Fonduri pentru
România modernă și reformată!”

 

10.12.2023

 LICEUL CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU, ORAŞ HOREZU, JUDEŢUL VÂLCEA, 
în calitate de
Beneficiar, anunță demararea proiectului „’DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A
LICEULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, ORAȘ HOREZU, JUDEȚUL VÂLCEA’” / cod proiect 
F-PNRR-SmartLabs-2023-0796, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului
legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de

590267.81 lei, fonduri nerambursabile din partea  Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator
inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

·        Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare
inteligente digitale, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022

·          Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să
asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive

·           Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ

·           Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 4 sesiuni de
instruire

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, ORAŞ HOREZU, JUDEŢUL VÂLCEA

Jud. Vâlcea, Orș. Horezu, strada Alexandru
Ioan Cuza, Nr.1

e-mail: lcbhorezu@yahoo.com

Telefon: 0765004116

Website: http://liceulhorezu.ro/

Comunicat presa incepere    Afis

Comunicat de presa

1. Reabilitarea corpurilor de cladire B și C și a unei Sali de sport, prin proiect PNDL implementat de Primăria Horezu și care se va finaliza anul acesta.
2. Subproiectul „VREAU SĂ ÎNVĂȚ ȘI SĂ ÎNȚELEG LA LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” HOREZU – VII LA LCB HOREZU” – din cadrul proiectului ROSE, finanțat prin Banca Mondială și care a ajuns în anul 4 de derulare, cu posibilitate de prelungire. Proiectul are ca scop major creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat, scăderea abandonului școlar, creștrea nivelului de integrare și a egalității de șanse a elevilor din școala noastră, precum și creșterea gradului de inserție pe piața muncii și în învățământul superior.
3. Proiectul „Alege Școala” implementat de Fundația World Vision cu elevi din liceul nostrum în vederea scăderii abandonului școlar și creșterea gradului de inserție pe piața muncii și continuarea studiilor în învățământul superior
4. Proiectul “EDUcate YOUth – Nonformal bridges to formal education”, 2020-3-RO01-KA205-094948, care propune găsirea unor metode nonformale ce pot fi implementate în învățământul de masa cu scopul de a dezvolta abilitățile de gândire critică. Proiectul este o continuare firească a clubului de dezbateri ce funcționează în liceul nostru de peste 10 ani.
5. Proiectul „Start – up clubul de robotică”, finanțat prin Fundația Comunitară Vâlcea, Fondul Științescu și care are ca scop înființarea unui club de robotică, în cadrul căruia elevii să-și dezvolte abilitățile de programare și contruire de roboți.